skip to Main Content

Opcina Centar

 

Stručni tim ovlaštene certifikacijske kuće SIQ (Slovenski institut za kvalitet i  mjeriteljstvo) okončao je redovnu  provjeru funkcionisanja i unapređivanja standarda upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 (QMS-Quality management system) i obnoviteljsku provjeru funkcionisanja standarda upravljanja okolišem ISO 14001:2004 (sistem okolinskog upravljanja EMS – Environmental Management System).

Članovi tima Zehra Orahovac, Alisa Salković, Mithat Bećirspahić i Mitar Perušić, su na završnom sastanku pohvalili visok stepen kooperativnosti općinskih službenika prilikom redovne godišnje provjere ISO standarda, te da je u Službi za inspekcijske poslove Općine Centar Sarajevo primijećen evidentan napredak na održavanju i unapređenju uspostavljenih sistema kvaliteta.

Potvrđujući validnost ISO certifikata koje posjeduje Općina Centar, auditori SIQ-a su konstatovali da nije uočena niti jedna neusklađenost, te su dali nekoliko preporuka za poboljšanja pojedinih procesa u cilju efikasnijeg zadovoljavanja zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika usluga općinske administracije.

U roku od 15 dana predstavnici Slovenskog instituta za kvalitet i mjeriteljstvo će Općini Centar dostaviti izvještaj sa eksterne godišnje provjere funkcionisanja i unapređivanja standarda upravljanja kvalitetom i okolišem, saopćeno je iz te općine.

Back To Top