skip to Main Content

 
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,09% i iznosi 586,78 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se povećala za 1,31% i iznosi 1.729,11 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 30.770,30 KM, po prosječnoj cijeni od 1,41 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -1,40%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 65.798,06 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 40.409,82 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,61%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 11.161,00 KM, po prosječnoj cijeni od 7,97 KM, što predstavlja pad cijene za -0,38%.

Akcije 3 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka(-12,28%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,00 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor akcijama, trgovalo se u iznosu od 5.600,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,40 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 17,65%.

Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor (17,65%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,40 KM, u vrijednosti 5.600,00 KM.

Na današnjem trgovanju prijavljena su 2 blok posla sa hartijama od vrijednosti emitenta MF Banka a.d. Banja Luka, u ukupnoj vrijednosti od 8.840.996,32 KM.

Back To Top