skip to Main Content

Općina Visoko u potpunosti je sanirala dugovanja i konsolidovala budžet. Javna sredstava ove Općine i javni interes u potpunosti su stavljeni u službu građana i usmjereni da u okviru zakonitosti kreiraju ambijent za razvoj Općine i podižu razinu kvaliteta života u njoj, istakla je načelnica Općine Visoko mr. Amra Babić povodom podnošenja godišnjeg izvještaja o njenom radu u 2015. godini, kaže se u saopštenju press službe Općine.

Načelnica Babić preuzela je dužnost 14. novembra 2012. godine. Naslijeđeni akumulirani deficit na dan 31.12.2012.g. iznosio je 2.113.547,79 KM. Nizom mjera koje su poduzete, nova općinska administracija je uspjela povećati prihode i istodobno smanjiti rashode, te tako u potpunosti sanirati dugovanja.

“Jedan od četiri strateška cilja programa sa kojim sam dobila povjerenje građana Visokog bila je stabilizacija budžeta i budžetske potrošnje – uvođenje trezorskog načina rada, pokriće deficita, obezbjeđenje efikasnosti, transparentnosti i zakonitosti. Mimo trendova deficita koje bilježe viši nivoi vlasti, Općina Visoko je prije svega domaćinskim odnosom uspjela sanirati sva dugovanja iz prethodnog perioda. Nije bilo jednostavno, jer smo uporedo izmirivali stare obaveze, a nismo pravili nove. Promijenili smo navike, te Općinu koja je do tada grcala u dugovima uspjeli za kratko vrijeme uvesti u društvo prosperitetnih općina. Dokazali smo da su promjene moguće, i što je najvažnije, to su prepoznale domaće institucije, kompanije, ali i međunarodne instance. Uspjeli smo istovremeno vratiti dugove i investirati preko 11,3 miliona KM u nove projekte za dobrobit svih stanovnika Visokog”, izjavila je načelnica Babić.

Suficit iz poslovanja za 2013. godinu iznosio je 723.598,72 KM. Suficit iz poslovanja za 2014.godinu iznosio je 875.439,97 KM. Suficit iz poslovanja za 2015.godinu iznosio je 433.2320,00 KM. Iz ovoga se može zaključiti da je budžet u potpunosti konsolidovan, likvidan i solventan, te da je akumulirani gubitak iz prethodnih godina skoro u cjelosti saniran do 31.12.2015.

Budžetom Općine Visoko za 2015. godinu planirani su prihodi u iznosu od 13.724.900,00 KM, a izvršeni su u iznosu 13.055.484,81 KM ili 95,12 % od plana.

“U periodu koji je pred nama mogu obećati nastavak potpune budžetske transparentnosti i zakonitosti, tj. osigurati ću zakonito trošenje javnih sredstava uz puno učešće javnosti u svakom koraku budžetiranja. Također, nastavit ćemo sa dosljednim poštivanjem Zakona o budžetima i Zakona o trezorskom poslovanju. Istrajat ćemo na efikasnom trošenju budžetskih sredstava u skladu sa utvđenim prioritetima, vodeći računa o indirektnim efektima budžetske potrošnje. I dalje ćemo nastojati proaktivnim pristupom planiranju i realizaciji budžetskih prihoda rješavati probleme građana, ali i nastaviti sa daljim poboljšanjem ambijenta za razvoj Visokog kao jedne od vodećih općina u BiH”, završava Babić.

Back To Top