skip to Main Content

Visoko Opcina

 

Općina Visoko uputila je Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države sa namjerom da dodatno osigura uvjete za razvoj poljoprivrede u Visokom. Zakupom je obuhvaćena površina od oko 310 dunuma zemljišta. Općina Visoko je prva u Zeničko – dobojskom kantonu koja je okončala zakonsku proceduru stavljanja u promet državnog poljoprivrednog zemljišta objavljivanjem Javnog poziva za zakup.

“Iskoristili smo mogućnost koju daje Zakon o poljoprivrednom zemljištu FBiH, a po kojem se zemljište u državnom vlasništvu može dati u zakup za potrebe bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom. Formirali smo stručnu komisiju koja je uvidom na licu mjesta utvrdila stanje zemljišta, cijenu zakupa u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i objavili javni poziv za zakup 310 dunuma zemljišta koje je po ocjeni komisije pogodno za obradu.

Ovo će biti značajan poticaj razvoju poljoprivrede u Visokom. Resurse koji su do sada bili neiskorišteni stavljamo u funkciju razvoja proizvodnje hrane, povećanja kapaciteta u ovoj oblasti i zapošljavanja”, izjavila je načelnica Općine Visoko Amra Babić.

Za urbano područje, poljoprivredno zemljište za obavljanje poljoprivredne proizvodnje se daje u zakup na 1 godinu uz mogućnost produžavanja ugovora o zakupu, ali bez podizanja zasada voća. U vanurbanom područje zemljište se daje u zakup na 10 godina za ratarsko – stočarsku proizvodnju i pčelarstvo, 12 godina za uzgoj jagodičastog i bobičastog voća, i 25 godina za podizanje zasada voća i rasadnika uz projekat ili biznis plan.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva fizička i pravna lica  koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a imaju prebivalište  ili sjedište na području općine Visoko i da su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata. Učesnici Javnog poziva podnose pismenu ponudu za zakup poljoprivrednog zemljišta.

 

Back To Top