skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400

 

Obzirom na to da FBiH nema integralnu strategiju razvoja, temeljni dokumenti koji opredjeljuju strategijsko usmjerenje ekonomske politike Vlade FBiH u narednom razdoblju predstavljaju Program rada za mandatno razdoblje 2015.-2018. i Reformska agenda 2015.-2018., koju su usvojile sve vlade u BiH, kao i strategijski okvir koji uključuje razvojne dokumente, poput Strategije EU 2020, Strategije razvoja jugoistočne Europe 2020., te sektorske strategije na razini BiH i FBiH.

Ekonomska politika Vlade FBiH za razdoblje 2016.-2018. će, u znatnoj mjeri, utjecati na Nacionalni program ekonomskih reformi BiH za razdoblje 2017.-2019. godina, što će usmjeriti djelovanje federalnih ministarstava i institucija na politike i aktivnosti koje će najviše doprinijeti ostvarenju zacrtanih ciljeva, ali i na implementaciju europskih strategije usmjerenih na razvoj specifičnih regiona (dunavskog i jadransko-jonskog).

Prioriteti Vlade FBiH u ovom razdoblju bit će usmjereni na fiskalnu konsolidaciju, povećanje konkurentnosti gospodarstva, projekte intenziviranja gospodarskog razvoja, jačanje unutarnje društvene stabilnosti FBiH, iniciranje i provođenje reformi usuglašenih s potrebama BiH na putu ka Europskoj uniji, snaženje regionalne suradnje, te koordinacije i suradnje s nižim razinama vlasti u FBiH.

Sukladno članku 17. Zakona o proračunima u FBiH, Ekonomska politika Vlade FBiH 2016.-2018. detaljno analizira makroekonomska kretanja u okruženju i FBiH, daje projekcije makroekonomskih indikatora, javnih prihoda, rashoda i javnog duga, usmjerava fiskalnu politiku koja će biti provođena u ovom razdoblju i precizira politike koje je nužno provesti kako bi bili osvareni trogodišnji zacrtani ciljevi.

Back To Top