skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400

 

Vlada Federacije BiH  je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, izmijenila i dopunila Odluku o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima.

Prema novoj odluci, ukoliko dužnik uredno izvrši sve ugovorene obaveze, uslovi za otpis kamata bit će regulisani Aneksom ugovora.

Uz ovo, javna preduzeća mogu otpisati kamate i dužnicima koji su prethodno u cijelosti izmirili glavni dug, vodeći računa da ostali učesnici na tržištu ne budu dovedeni u nepovoljan i nejednak položaj. Uslovi i način otpisa kamata bit će regulisani posebnim sporazumom.

Razlog za izmjene i dopune je taj što je važeća Odluka o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima otežavala primjenu Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH. Naime, u praksi se pokazala nedorečenost u smislu otpisa kamata prema dužnicima koji su u cijelosti izmirili glavni dug prema javnim preduzećima.

Donošenjem Zakona o finansijskoj konsolidaciji stvoreni su uslovi da privredna društva rješavaju probleme dugovanja po osnovu neplaćenih doprinosa za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, poreza, obaveza za komunalne usluge, dugovanja prema dobavljačima i zaposlenicima i tako stvorene osnovne pretpostavke da privredna društva u kojima postoje pozitivni ekonomski pokazatelji, riješe problem svoje nelikvidnosti.

Do datuma propisanog kao krajnji rok, Federalnom ministarstvu dostavljeno je 28 zahtjeva za finansijsku konsolidaciju preduzeća, a u proceduru donošenja izrade odluka uvrštena su 24 zahtjeva. U strukturi ukupnih dugovanja ovih preduzeća se na doprinose za zdravstveno osiguranje odnosi 74.678.891,01 KM ili 31,80 posto, doprinose za osiguranje od nezaposlenosti: 12.388.271,24 KM ili 5,27 posto, poreze 26.387.429,37 KM ili 11,20 posto, dugovanja za isporučenu vodu, struju, plin, grijanje i ostale komunalne usluge 6.577.090,40 KM ili 2,80 posto, dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge: 32.966.656,62 KM ili 14,10 posto i dugovanja prema zaposlenicima 81.784.845,10 KM ili 34,83 posto.

Ukupno iskazana dugovanja ovih privrednih društava iznose 234.783.183,74 KM, dok vrijednost njihovog osnovnog kapitala na dan 31.12.2013. godine iznosi 971.065.977 KM. U odnosu na vrijednost kapitala ukupna dugovanja iznose 24,17 posto, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Back To Top