skip to Main Content

Fiskalno Vijece BiH 003 24 05 16

 

Nakon višednevne posjete delegacije Međunarodnog monetarnog fonda Bosni i Hercegovini i susreta sa entitetskim i državnim ministarstvima finansija, danas je u Sarajevu održana 4. sjednica Fiskalnog vijeća BiH kojom je predsjedavao predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić i na kojoj je usaglašeno Pismo namjere za novi Prošireni  aranžman (EFF) sa MMF-om. Sjednici Fiskalnog vijeća BiH prisustvovala je delegacija MMF-a predvođena šefom Misije MMF-a za BIH Nadeemom Ilahijem.

Tokom sastanka, razmatrani  su elementi Pisma namjere u vezi sa novim Proširenim aranžmanom i sa delegacijom MMF-a je postignut sporazum, koji podliježe odobrenju Uprave i Izvršnog odbora, o ekonomskom programu koji može dobiti podršku u vidu 36- mjesečnog Proširenog aranžmana u iznosu od oko 550 miliona eura. Očekuje se da će Odbor razmatrati odobravanje aranžmana u julu mjesecu.

Predstavnici svih nivoa vlasti su potcrtali prijedloge koji su fokusirani na pomoć privrednicima i na ekonomski razvoj. S tim u vezi, ekonomski program podržan u okvirima EEF-a ima tri glavna cilja a to su unapređenje poslovnog okruženja, otvaranje više radnih mjesta u privatnom sektoru, te

povećanje potencijala za rast ekonomije, zatim smanjenje javnog duga kroz postepenu fiskalnu konsolidaciju, uz istovremeno smanjenje veličine administrativnog aparata i unapređenje kvaliteta javne potrošnje, kao i očuvanje stabilnosti finansijskog sektora i oživljavanje kreditnog rasta.

Saglasili su se da će novi aranžman sa MMF-om donijeti finansijsku stabilnost svih nivoa vlasti u BiH i da kompletan aranžman mora biti propraćen reformama, odnosno služiti kao podrška implementaciji Reformske agende. Prošireni aranžman će imati i ulogu katalizatora u mobiliziranju međunarodne finansijske pomoći jer Evropska unija i Svjetska banka također planiraju osigurati dodatna finansijska sredstva za provođenje reformi

Back To Top