skip to Main Content

Bosna i Hercegovina će se za nekoliko godina naći pred velikim problemima zbog masovnog odlaska mladih iz zemlje, rekao je Martin Gaber, zamjenik direktora Predstavništva njemačke privrede u BiH na panel diskusiji “Brain drain (odliv mozgova)”, koja je danas u Tuzli održana prilikom otvaranja Njemačkog centra za robotiku.

Gaber je rekao da je razumljivo da ljudi iz BiH za sebe i svoje porodice traže perspektivu, te da zbog toga često odlaze u inostranstvo. Međutim, on je upozorio na posljedice ukoliko se hitno ne preduzmu mjere i ne spriječi tzv. odliv mozgova.
„Jedan od načina da se ovaj trend odlaska iz zemlje zaustavi jesu dodatni programi podrške, koji će većem broju mladih omogućiti da u okviru prakse ili pripravničkog staža steknu prva radna iskustva na bh. tržištu i tako im otvoriti perspektivu za pronalaženje zaposlenja“, rekao je Gaber.

Osim toga, on je konstatovao da obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini s jedne strane vrši hiperprodukciju određenih kadrova, dok s druge strane postoji veliki manjak stručnih radnika, te da obrazovanje hitno treba uskladiti sa potrebama realnog sektora, uz preporuku da se to učini po uzoru na njemački dualni obrazovni sistem. Smatra da je potrebno mijenjati mišljenje da samo akademsko školovanje može dovesti do dobrog i sigurnog zaposlenja, te da država BiH treba raditi na poboljšanju imidža strukovnih zanimanja za koja već sada nedostaje kadrova i koja često mogu obezbijediti jednaka primanja kao i akademska zanimanja.

„Napuštanje Bosne i Hercegovine se može usporiti i spriječiti samo ako se nastavi pozitivni razvoj preduzeća u ovoj zemlji, a to je još uvijek slučaj, te ako politika počne da shvata da između aktuelne retorike i posljedica na privredu zemlje postoji veoma uska veza”, podcrtao je Gaber, stoji u saopštenju Predstavništvo njemačke privrede u BiH.

Back To Top