skip to Main Content

PITANJE: Radniku je iz 2019. godine ostao neiskorišten dio godišnjeg odmora. Radnik je početkom 2020. godine prešao kod novog poslodavca, odnosno počeo da radi kod drugog poslodavca. Nije bilo prekida dužeg od 15 dana. Da li radnik ima pravo da neiskorišteni dio godišnjeg odmora iz 2019. godine (koji je stekao kod ranijeg poslodavca) iskoristi kod novog poslodavca u 2020. godini?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top