skip to Main Content

PITANJE: Firma “A” dužna je firmi “B” za zakup, pa je uslijedilo vansudsko poravnanje po kojem je firma „B” uzela zatečeni materijal firme “A” iz svog skladišta i time namirila svoje potraživanje. U knjigama firme “A” ima obaveza prema firmi “B” ali nema zalihe materijala, jer je prilikom svake nabavke, isti odmah knjižen na utrošak (djelatnost proizvodnje po narudžbi). Vlasnik firme “A” je umro, pa je pokrenut postupak likvidacije.

Firma “A”ispostavlja izlaznu fakturu za zatečeni materijal prema vansudskoj nagodbi na iznos koji je predmet nagodbe a u visini obaveze prema firmi “B”.  Šta sa izlaznim porezom? Kako knjižiti fakturu, kuda sa porezom, izvjesno je da neće biti plaćen jer firma nema novčanih sredstava?

Da li firma može uzeti ulazni porez kao odbitni po predmetnoj fakturi?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top