skip to Main Content

PITANJE: Firma u svom prostoru ima u zakupu firmu koja se bavi snabdjevanjem el. energijom isključivo NATO (EUFOR) snaga u BiH. Prilikom izdavanja fakture za zakupninu EUFOR izda TEF obrazac na našu firmu koji oni nama dostave i na osnovu toga mi fakturišemo zakup bez PDV. Do sada to nije bilo sporno. Odnedavno nas je Elektroprivreda primorala da se kompletan utrošak struje u firmi zakupodavca fakturiše na zakupodavca od strane Elektroprivrede, a zakupodavac internim brojilima mjeri utrošak struje zakupoprimca koji i za taj svoj trošak dostavlja TEF obrazac izdat od strane EUFOR-a na firmu zakupodavca. Ima li prepreka da se električna struja fakturiše bez PDV iako je ulazni PDV priznat u cijelosti kako iznosi na fakutri Elektroprivrede. Napominjemo da je ranije Elektropivreda također njima fakturisala električnu energiju bez PDV-a po istom principu.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top