skip to Main Content

PITANJE: Preduzeće je za potrebe obavlјanja oporezivog poslovanja (maloprodaje dobara) iznajmilo poslovni prostor od drugog poreskog obveznika (zakupodavca). U postupku inspekcijske kontrole kod zakupodavca ustanovlјena je dodatna obaveza po osnovu PDV-a zbog razlike između tržišne cijene i cijene po kojoj je zakupodavac ispostavlјao poresku fakturu za zakup, kao i po osnovu propuštanja fakturisanja dodatnih troškova zakupa (struje, vode). Da li izdavanjem knjižnog obavještenja od strane zakupodavca na dodatne iznose poreski obveznik može ostvariti pravo na odbitak ulaznog poreza?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top