skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik iz Bosne i Hercegovine je za potrebe poslovanja nabavio specijalne mašine iz inostranstva. Za rad na mašinama potrebno je izvršiti obuku zaposlenih radnika. Stoga je poreski obveznik angažovao lice iz Austrije da izvrši obuku njegovih radnika, koja će se vršiti iz Austrije putem online platforme. Da li navedena usluga podliježe oporezivanju u Bosni i Hercegovini, tj. da li je poreski obveznik iz Bosne i Hercegovine dužan postupiti u skladu sa Instrukcijom o postupanju pri podnošenju PDV prijava primaoca usluga od lica koje nema sjedište u BiH i lica u posebnoj šemi u građevinarstvu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top