skip to Main Content

Opcina Centar

 

Komisija za provođenje postupka dodjele sredstava za poticaj zapošljavanja mladih Općine Centar Sarajevo odabrala je planove koji će biti finansirani, odnosno sufinansirani sredstvima iz budžeta Općine Centar, a koja su namijenjena razvoju poduzetništva i zapošljavanju mladih.

Naime, na osnovu Odluke o poticaju zapošljavanja mladih iz sredstava budžeta Općine Centar, koju je jednoglasno usvojilo Općinsko vijeće Centar, objavljen je javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata namijenjenih razvoju poduzetništva i zapošljavanju mladih, a trajao je 60 dana.

Nakon što su obrađeni svi pristigli projekti, Komisija za provođenje postupka dodjele sredstava za poticaj zapošljavanja mladih Općine Centar Sarajevo, jednoglasno je donijela odluku da na intervju i prezentaciju poslovnih planova pozove 12 kandidata čiji je kvalitet biznis plana ostvario iznad 60 bodova, a to su Hasan Agić, Senad Borozan, Eldar Bošnjak, Admir Dugalija, Irma Efendić, Haris Ibrulj, Ena Imamović, Maja Jačević, Kenan Kapidžić, Nasuf Krupalija, Faris Nikšić i Igor Ostović.

Mladi poduzetnici čiji su projekti ostvarili više od  60 bodova imali su priliku da u Centru za podršku biznisu prezentuju svoje poslovne ideje pred članovima Komisije za provođenje postupka dodjele sredstava za poticaj zapošljavanja mladih Općine Centar Sarajevo. Nakon uspješne prezentacije Komisija je izvršila odabir biznis planova koje će finansirati odnosno sufinansirati Općina, a to su biznis planovi sljedećih kandidata: Igor Ostović, Nasuf Krupalija, Maja Jačević, Eldar Bošnjak i Haris Ibrulj.

Završni intervjui sa odabranim kandidatima bit će održani u Centru za podršku biznisu danas, saopćeno je iz Općine Centar.

Back To Top