skip to Main Content

PITANJE: Da li poslodavac koji primjenjuje Zakon o radu u institucijama BiH, a koji u članu 48. propisuje da zaposlenici imaju pravo na dodatak na osnovnu platu za uvećanje na osnovu radnog staža, i to kao dodatak od 0,50 % na osnovnu platu za svaku započetu godinu efektivnog staža, a najviše do 20 % od osnovne plate, može, na koji način i pod kojim uslovima uposleniku obračunati minuli rad za godine provedene u ratu, u odbrani BiH?

Da li termin „za svaku godinu efektivnog staža“ iz navedenog člana podrazumjeva samo staž osiguranja, pa samim tim poseban staž ne ulazi u obračun?

Ukoliko je ipak moguće obračunati minuli rad na poseban staž, da li je za obračun minulog rada na poseban staž u dvostrukom trajanju potrebna posebna pismena saglasnost uposlenika, ili je dovoljno uvjerenje nadležnog organa o učešću u odbrani BiH, te da li ta saglasnost automatski predstavlja i saglasnost uposlenika da mu se poseban staž uračuna u penzijski staž  i koje posljedice taj akt za sobom povlači?

Ukoliko uposlenik u Listingu PIO/MIO ima evidentiranu prijavu/odjavu kod drugog poslodavca za period koji je proveo u oružanim snagama u ratu, da li se za taj period može obračunati minuli rad ukoliko nisu uplaćeni doprinosi?

Ukoliko je eventualno dozvoljeno da ovo pitanje poslodavac reguliše svojim internim aktom, koji termin staža je najbolje upotrijebiti ukoliko poslodavac želi da ide u pravcu da uposleniku obračunava minuli rad na poseban staž?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top