skip to Main Content

Prigodnim programom i prezentacijom dosadašnjih dostignuća, Fabrika cementa Lukavac (FCL) je obilježila 15 godina od uspješne privatizacije. Ovom događaju prisustvovali su brojni poslovni partneri i politički predstavnici, među kojima i Federalna ministrica za zaštitu okoliša i turizma, Edita Đapo.  

 

Na svečanosti, koja je održana u sklopu dvodnevne manifestacije «Dani otvorenih vrata», još jednom je naglašeno da promjena vlasništva u Fabrici cementa Lukavac predstavlja primjer pozitivne privatizacije u našoj zemlji, te veliki doprinos privrednom razvoju Lukavca i Tuzlanskog kantona.

 “Ovo je moderna fabrika u kojoj su postignuti najveći ekološki standardi. Vlada FBiH i Federalno ministarstvo za zaštitu okoliša i turizma je tu da pruži potpunu podršku ovakvim investitorima. Čestitam vam na ovom jubileju i želim vam sreće u budućem radu”, kazala je ministrica Edita Đapo.

 Ugovor o privatizaciji Fabrike cementa Lukavac potpisan je 2001. godine. Novi vlasnik fabrike, austrijska kompanija Asamer Baustoffe AG u modernizaciju i rekonstrukciju postrojenja je uložio 200 miliona KM, čime je FCL postala najveći proizvođač cementa u BiH, ali i jedna od najmodernijih i ekološki najprihvatljivijih u Evropi.

 «Ovogodišnji Dani otvorenih vrata stoje u znaku obilježavanja 15 godina od privatizacije naše fabrike. Naši vlasnici imali su jasnu poslovnu viziju, koju su odmah nakon privatizacije pretvorili u djela, pa je danas FCL ponos svih radnika, ali i građana Lukavca. S pravom možemo reći da smo u Fabriku donijeli sveobuhvatnu revoluciju koja se ogleda u društveno odgovornom poslovanju, skladnom životu s lokalnom zajednicom, poslovnoj stabilnosti, kvaliteti proizvoda i brigom za okoliš. U godinama, koje su ispred nas, nastavićemo dosadašnjim putem, te biti predvodnici u industrijskom razvoju naše zemlje», poručio je Izet Imamović, generalni direktor Fabrike cementa Lukavac.

Back To Top