skip to Main Content

PITANJE: Pravna lica „A“ i  „B“ imaju zaključen „ugovor o obavljanju zadataka i usluga“ u kome su detaljno definisane sve usluge lica A prema licu B (sa cjenovnikom). Uz ostalo, navedene su i menadžerske usluge direktora pravnog lica „A“ koji je angažovan i kao direktor bez zasnivanja radnog odnosa u pravnom licu „B“. Direktor u pravnom licu B je angažovan bez naknade, ne vrši se isplata prema njemu, ali se na mjesečnom nivou ispostavlja faktura za menadžerske usluge od strane pravnog  lica „A“ prema pravnom licu „B“. Da li je moguć ovakav pravni odnos, odnosno na osnovu ugovora između dva pravna lica, imati angažovanog direktora bez zasnivanja radnog odnosa?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top