skip to Main Content

Razvojna Banka

 

Nove kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH predstavljene su juče poduzetnicima u Travniku, a istaknuto je kako se radi o do sada najboljim uvjetima kreditiranja s obzirom na to da su snižene kamatne stope i produženi rokovi otplate kredita.

Nakon nekoliko sastanaka predstavnika Udruge poslodavaca Federacije BiH s rukovodstvom Razvojne banke Federacije BiH dogovoreno je snižavanje kamata gospodarstvenicima u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta, tako da su kamatne stope za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava i poljoprivredne proizvodnje snižene sa četiri na tri posto, a za kreditiranje tekućih sredstava za izvoznike sa pet na četiri posto.

– Radimo na popravljanju poslovnog ambijenta u Federaciji BiH. U dva navrata smo snizili cijenu kapitala i troškove obrade kredita te  pokušavamo uprostiti procedure njihovog odobravanja. Želimo Razvojnu banku otvoriti prema poduzetnicima, kako bismo im dokazali da je to njihova banka i da su to njihova sredstva – kazao je predsjednik Uprave Razvojne banke Federacije BiH Salko Selman.

Kako je rečeno, radi se o drugom ovogodišnjem sniženju kamata za kredite u Razvojnoj banci Federacije BiH, što predstavlja potporu realnom sektoru, posebice malim i srednjim poduzećima.

– Kad smo otvorili pregovore, kamata je bila šest posto, pa je smanjena na pet, a sada na četiri posto, a za određene linije na čak tri posto. Zajednička nam je želja da ova banka bude servis gospodarstva, a ne netko tko ima loš imidž u javnosti. Ovo pokazuje da se to može uraditi i radit ćemo na tome da bude još bolje. Ovo je tek početak i dalje ćemo nastaviti razgovarati sa Vladom Federacije BiH o povećanju kreditnog portfelja i uvođenju novih linija za poduzeća koja je potrebno sanirati – kazao je direktor Udruge poslodavca Federacije BiH Mladen Pandurević.

Razvojna banka Federacije BiH produžila je rok otplate kredita za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava sa sedam na osam godina, a obrade kreditnih zahtjeva su za sve kreditne linije snižene, ovisno o iznosu kredita.

Obraćajući se nazočnima, premijer Srednjobosanske županije (SBŽ) Tahir Lendo kazao je kako će nova kreditna linija, kao i novi pristup Razvojne banke, doprinijeti stvaranju povoljnijeg gospodarskog okruženja u Federaciji BiH

Predstavljanju novih kreditnih linija Razvojne banke Federacije BiH nazočili su gospodarstvenici i predstavnici vlasti iz Srednjobosanske i Hercegbosanske županije, a istaknuto je, među ostalim, kako je nužno osigurati ravnomjeran razvoj svih područja Federacije BiH.

Back To Top