skip to Main Content

Novakovic

 

Zamjenik predsjedavajućeg Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (PSSEECP) Momčilo Novaković učestvovao je u Sofiji u radu Generalnog odbora za ekonomiju, energetiku i infrastrukturu PSSEECP-a.

Na skupštini je razmatrao pitanje unapređenja infrastrukture u jugoistočnoj Evropi, kao i pitanje ubrzanja realizacije prioritetnih projekata iz ove oblasti.

Nakon dvodnevne rasprave, učesnici sastanka usvojili su Nacrt rezolucije u kome su pozvali države članice SEECP-a da promoviraju institucionalnu saradnju i jačanje kapaciteta za razvoj saobraćajnog sektora, kao i mjere zajedničke saobraćajne politike za zemlje regiona jugoistočne Evrope.

Pozivajući se na uredbu EU iz decembra 2013. godine, kojom se utvrđuju nove smjernice za razvoj Transevropske saobraćajne mreže (TEN – T), članovi su predložili razvoj i završetak TEN – T mreže u JI Evropi, kao i uspostavljanje efikasnog saobraćajnog sistema koji će olakšati punu integraciju regiona u saobraćajni sistem EU.

Ističući da prekogranična saradnja i dobrosusjedski odnosi, te unapređenje saobraćajne infrastrukture predstavljaju preduvjet za pune evropske integracije regiona JI Evrope, članovi Generalnog odbora pozvali su države članice SEECP-a da se fokusiraju na uspostavljanje modela izrade zajedničkog regionalnog pristupa investiranju u razvoj infrastrukture.

Istovremeno, parlamenti država članica SEECP-a pozvani su da doprinesu lakšem usvajanju zakona koji se tiču saobraćaja i regionalnih projekata u oblasti infrastrukture.

Nacrti izvještaja i rezolucije u vezi sa pitanjem unapređenja infrastrukture, kao i pitanjem ubrzanja realizacije prioritetnih projekata iz ove oblasti u regionu JI Evrope, biće razmatrani i usvojeni na plenarnom zasjedanju PSSEECP-a u junu ove godine, saopćio je Sektor za odnose s javnošću PSBiH.

 

Izvor: FENA

Back To Top