skip to Main Content

Notar 241794 3

 

Ostavinski predmeti, po pravilu, povjeravat će se notarima na provođenje, regulirano je izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku u RS-u.

Ipak, sud neće povjeriti notaru provođenje ostavinskog postupka u slučaju kada neki od nasljednika zahtijeva isključivo da se postupak provede u sudu.

Drugi slučaj u kojem će sud provoditi ostavinski postupak je kada nijedan notar nema sjedište na području tog suda, navedrno je u izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku koji je utvrđen na današnjoj sjednici entitetske vlade.

Utvrđene su i izmjene i dopune Zakona o nasljeđivanju te dala saglasnosti za potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama pravosuđa RS-a.

Na sjednici Vlade RS-a odobrena je i privatizacija 48 stanova na kojima je pravo upravljanja preneseno na Vladu RS-u, odnosno Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica.

Radi se o stanova koji su korišteni za smještaj izbjeglica i raseljenih.

Privatizacija stanova vrši se otkupom u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova, a pravo otkupa stanova imaju osobe koje su s Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica RS-a zaključile ugovor o zakupu stana u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova.

 

Izvor:FENA

Back To Top