skip to Main Content

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić sastao se u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, sa ambasadoricom Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini Vibekom Lilloe i predstavnicima norveško-finske kompanije “Nammo As”, zainteresirane za proširenje saradnje s goraždanskim “UNIS Ginexom”.

Naime, već nekoliko godina članica ove kompanije “Nammo Palencia”, koja se nalazi u Španiji, kupuje proizvode za svoje potrebe u “UNIS Ginexu”. Sada je namjera “Nammo Asa” da od goraždanske firmi kupuje komponente i za svoje druge fabrike municije.

Predstavnici “Nammo Asa” su već ranije posjetili “UNIS Ginex” i iskazali želju za djelimično ulaganje u ovu našu fabriku, a ključni privatni dioničari u “UNIS Ginexu” izrazili su interes za prodaju svojih udjela “Nammo Asu”.

Osnovni uslov za to je da Vlada Federacije BiH, kao većinski dioničar u “UNIS Ginexu”, izrazi interes da ima kompaniju “Nammo As” za sudioničara.

Saradnja na novim osnovama bi “UNIS Ginexu” otvorila mogućnost da se razvije u velikog dobavljača komponenata za namjensku i civilnu proizvodnju municije na evropskom i američkom tržištu.

Današnji sastanak rezultirao je dogovorom da “Nammo As“ na adresu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije uputi pismo namjere i prijednog dinamičkog plana razvoja „UNIS Ginexa“ ukoliko bi oni postali suvlasnici goraždanske kompanije.

Na osnovu analize ovih dokumenata, Vlada Federacije BiH će se odrediti o namjerama “Nammo Asa”.

Back To Top