skip to Main Content

Sarajevo Osiguranju Priznanje Stvaratelji Za Stoljeca 1424860625

 

U sjedištu federalne vlade u sarajevu danas su nastavljeni pregovori o novom granskom kolektivnom ugovoru između Pregovaračkog tima Vlade FBiH, na čelu sa šefom s tehničkog nivoa Alenom Taletovićem, predstavnika resornih federalnih ministarstava i kantonalnih vlada s delegacijom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, na čelu s predsjednikom Salihom Kruščicom.

Na prošlom sastanku su usaglašeni tehnički aspekti i principi pregovaranja, kao i dinamika vođenja procesa, a danas je dogovoreno da pregovori budu nastavljeni u petak, 1. jula ove godine. Kao i za druge granske ugovore, cilj današnjih pregovora je usklađivanje granskog kolektivnog ugovora sa odredbama novog Zakona o radu i Općeg kolektivnog ugovora.

Obzirom na podijeljenu nadležnost Federacije BiH i kantona u oblasti državnih službenika i namještenika, današnjem nastavku pregovora prethodio je pripremni sastanak Pregovaračkog tima Federalne vlade i predstavnika kantonalnih vlada radi usaglašavanja stavova u pripremi za nastavak pregovora sa ovim sindikatom.

foto_zdravstvo

Također, danas su u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu nastavljeni pregovori o usaglašavanju Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i uposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH sa Zakonom o radu FBiH i Općim kolektivnim ugovorom.

Na početku današnjeg sastanka potpisan je i Protokol o vođenju pregovora radi zaključivanja izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH u skladu s članom 182. Zakona o radu.

U pregovorima učestvuju ovlašteni predstavnici vlada kantona i reprezentativnog Nezavisnog strukovnog sindikata djelatnika uposlenih u zdravstvu FBiH, uz koordinaciju Pregovaračkog tima Vlade FBiH i nadležnog federalnog ministarstva. Današnjem sastanku prisustvovali su i predstavnici kliničkih centara u Federaciji BiH.

Prema informacijama iz Pregovaračkog tima Federalne vlade, sutra (četvrtak, 23.6.2016.) u 11 sati u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu će biti nastavljeni pregovori za oblast srednjeg obrazovanja. U narednoj sedmici bit će nastavljeni pregovori i za oblasti energetike, telekomunikacija, poštanskog saobraćaja i državne službe.

Back To Top