skip to Main Content

PITANJE: Uposlenica se nalazi na porodiljnom dopustu zbog rođenja petog djeteta. Kako je uposlenica nagovijestila da će nakon isteka porodiljnog dopusta tražiti da radi polovinu punog radnog vremena, molimo da nam odgovorite na slijedeće:

  •                – pozivajući se na odredbe članka 63. stavak 1. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, br. 26/16 i 89/18), te dovodeći isto sa odredbama članka 14. stavak 1. točke b) Zakona o zaštiti obitelji sa djecom HNŽ/HNK („Sl. novine HNŽ/HNK“, broj 7/17), nismo našli decidnu odredbu koja bi regulirala uvjete i način ostvarivanja ovog prava:
  •                – ukoliko uposlenica može ostvariti ovo pravo, da li to može ostvariti bez obzira na godine života ostale troje djece, a sve imajući u vidu da su ostala djeca u dobi od 5, 7, 10 i 12 godina;
  •                – ukoliko uposlenica ostvaruje pravo da radi polovinu punog radnog vremena, da li istoj pripada pravo na naknadu umjesto plaće za polovinu punog radnog vremena za koje ne radi i na koji način se poslodavcu ovaj iznos refundira?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top