skip to Main Content

PITANJE: Smatra li se volontiranjem u smislu Zakona o volontiranju samo volontiranje u punom radnom vremenu nezaposlene osobe ili i volontiranje zaposlene osobe u punom radnom vremenu koja želi dodatno volontirati u nekom udruženju poslije odrađenog punog radnog vremena kod poslodavca. Jesu li u koliziji Zakon o radu i Zakon o volontiranju u pogledu maksimalno dozvoljenog sedmičnog broja radnih sati ako se tumači da se može  volontirati nakon osam sati svakodnevnog rada kod poslodavca. Mora li Ministarstvo pravde FBiH odobriti volonterski rad za svaku osobu ili je potrebno samo da generalno odobrenje organizaciji da može organizirati volontiranje?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top