skip to Main Content

PITANJE: Firma sa sjedištem u BiH ima za osnivača strano pravno lice sa sjedištem u Sloveniji. Prilikom isplate dobiti stranom pravnom licu plaća porez po odbitku po stopi od 5%. Ukoliko je osnovica za uplatu poreza po odbitku 100.000 KM, a porez po odbitku 5.000 KM, koji iznos bi se isplatio na račun osnivača? Ukoliko strano pravno iz Slovenije, ispostavlja fakturu pravnom licu u BiH za sljedeće usluge: najam licence, podrška (za software), najam IT infrastrukture. Da li su ove usluge oporezive porezom po odbitku, ukoliko je moguće obezbijediti potvrdu o rezidentnosti stranog pravnog lica?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS
Back To Top