skip to Main Content

PITANJE: Trebamo mišljenje u vezi sa primjenom člana 38. stav (1) Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj 7/17) kojim je propisano da u slučaju promijenjene radne sposobnosti zbog profesionalne bolesti, povrede na radu i invaliditeta, državnom službeniku i namješteniku se osigurava lakši posao bez smanjenja plaće koju je ostvarivao prije nastupanja navedenih okolnosti, a u vezi sa članom 55. tačka c) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine FBiH“, broj 4/18).

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

PITANJE: Rješenjem Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje iz 2017. godine utvrđeno je da kod osiguranika postoji promijenjena radna sposobnost, te je razvrstan u II kategoriju invalidnosti, uz obavezu kontrolnog pregleda. Rješenjem Zavoda iz 2019. godine (po kontrolnom pregledu) ovom osiguraniku nisu priznata prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. S obzirom na naprijed navedeno i na činjenicu da je rješenjem iz 2017. godine utvrđeno da kod osiguranika postoji promijenjena radna sposobnost, a da kasnije donesenim rješenjem iz 2019. godine isto nije stavljeno van snage, kao i na činjenicu da je osiguranik ostvario pravo, odnosno proglašen invalidom II kategorije po starom zakonu, da li osiguraniku prestaju prava utvrđena rješenjem iz 2017. godine, odnosno da li isti ima pravo na odgovarajuću naknadu plaće koja mu je priznata prvim rješenjem po starom zakonu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top