skip to Main Content

PITANJE: Imajući u vidu odredbu člana 55. tačka c) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, molimo da Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, radi pravilnog i zakonitog odlučivanja, dostavite svoje mišljenje o priznavanju prava po osnovu promijenjene radne sposobnosti u slučajevima kada Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja svojim aktom, nakon izvršene ocjene radne sposbnosti osiguranika, utvrdi postojanje II (druge) kategorije invalidnosti čiji je uzrok kumulativno i povreda na radu (ili profesionalna bolest) i bolest?

 

ODGOVOR: 

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top