skip to Main Content

Sajmovi 06

U 2015. godini na teritoriji Federacije BiH održano je 30 sajmova, od čega je: 19 međunarodnog, 5 nacionalnog i 6 lokalnog karaktera, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Površina ukupno  korištenog prostora za vrijeme trajanja sajma iznosi 90.965 metara kvadratnih.

Ukupan broj izlagaća (proizvodnih i trgovinskih) iznosio je 3.260, od toga 2.557 domaćih i 703 strana. Broj stranih zemalja izlagača je 136 i to uglavnom iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Mađarske, Slovenije, Njemačke, BJR Makedonije, Italije, Austrije itd.
Od vanevrorskih zemalja bili su prisutni izlagači iz Turske, Japana, SAD-a, Kine, itd. Ukupan broj posjetilaca svih sajmova u prošloj godini je 459.247.

Back To Top