skip to Main Content

Sastancima u okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini” pridružili su se i građani Općine Tešanj. Zajedno sa predstavnicima općine, mjesnih zajednica sa područja općine, predstavnicima udruženja građana, nevladinog sektora, privrednika i UNDP-a, na sastanku u Tešnju osmišljavali su novu, društveno odgovorniju mjesnu zajednicu koja će odgovoriti potrebama i mogućnostima za unapređenje života.

Stanovnici Tešnja smatraju da je uloga mjesne zajednice neophodna i da ona predstavlja sponu između stanovništva i općine. Složili su se i da je potrebno da MZ bude finansijski stabilna i samostalna u odlučivanju.

Ferida Begović iz Mjesne zajednice Kaloševići zadovoljna je dosadašnjim radom i saradnjom sa općinskim strukturama, ali ističe da uvijek ima prostora za napredak. „Smatram da bi mjesna zajednica trebala više voditi brigu o infrastrukurnim aktivnostima. Također, neophodna je i stalna edukacija stanovništva i njihova uključenost u rad mjesne zajednice“, kaže ona.

Hakija Saliković, predsjednik KUD „Behar“, zadovoljan je dosadašnjom saradnjom sa MZ Tešanjka kojoj pripada, naglasivši da koriste prostorije mjesne zajednice za svakodnevne potrebe KUD „Behar“. Saliković smatra da bi MZ trebala biti samostalnija u odlučivanju i realizovanju projekata.

Načelnik Općine Tešanj, Suad Huskić, izrazio je zadovoljstvo što njihova općina učestvuje u projektu “Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini” zajedno sa drugim općinama širom BIH, te je pohvalio rad šest mjesnih zajednica sa područja Tešnja koje su direktno uključene u projekat. „Građani su aktivni sudionici života u MZ i znaju sa kakvim problemima se svakodnevno suočavaju i oni najbolje znaju koja su to nerješena pitanja, a što se više udaljvamo od MZ, sve je više neriješenih pitanja. Neke stvari dobro funkcionišu, a neke ipak treba unaprijediti“, konstatuje Huskić.

„Općina Tešanj je izuzetno progresivna i može da ukaže na problematiku, ali i na dobre prakse koje se dalje mogu prenijeti na nivo Bosne i Hercegovine. Cilj ovog sastanka je da se uključi što više građana i predstavnika ne samo mjesnih zajednica, nego i udruženja građana,  općina, medija i svih koji vjeruju da kao građani ove države mogu da pomognu u definisanju aspekata koji će kasnije unaprijediti model onoga što će MZ predstavljati u BiH“, istakla je prilikom obraćanja na skupu Majda Ganibegović, rukovoditeljica UNDP projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini (BiH)”.

Sam projekat ima za cilj da potakne veći angažman građana u općinskom odlučivanju, pri čemu se revitalizacija mjesnih zajednica smatra ključnim sredstvom za postizanje tih ciljeva.

Projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini (BiH)”, je zajednička inicijativa vlada Švicarske i Švedske koju provodi UNDP, a čija je vrijednost osam miliona švicarskih franaka. U aktivnostima prve faze koja će trajati do sredine 2019. godine učestvovaće 135 mjesnih zajednica i 23 jedinice lokalne samouprave širom zemlje, čime će se uticati na poboljšanje kvaliteta života oko 300.000 ljudi.

Back To Top