skip to Main Content
Zenica U Programu Certifikacije Gradova I Općina

Zenica u programu certifikacije gradova i općina

Na radnom sastanku koordinacionog tima za izradu Plana kapitalnih investicija Grada Zenica za period  do 2020. godine razmatran je poslovnik o radu i usaglašeni su kriteriji za ocjenu projekata/investicija, te kalendar za izradu Plana kapitalnih ulaganja, a dogovoreno je da…

Općina Stari Grad Prelazi Na Međunarodni Standard ISO 9001:2015

Općina Stari Grad prelazi na međunarodni standard ISO 9001:2015

Općina Stari Grad Sarajevo prva je jedinica lokalne samouprave u našoj zemlji koja posluje prema međunarodnom standardu ISO 9001:2015. Nalaz certificirajućeg audita provedenog 23. i 24. januara pokazuje da Općina Stari Grad posluje u skladu sa svim zahtjevima međunarodnog standarda,…

Back To Top