skip to Main Content

 

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo, sa saradnicima, danas se u sjedištu ovog ministarstva sastala s direktorom Fonda za okoliš Fuadom Čibukčićem.

Razgovarano je o do sada provedenim aktivnostima vezanim za regulative u oblasti upravljanja otpadom, važećim pravilima iz ovog domena i o procesu izmjena i dopuna Zakona.

Tema sastanka bile su i izmjene Uredbe o naknadama za kese „tregerice“, kao i pitanja regulativa u oblasti zaštite zraka i klimatskih promjena.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH napomenuo je da je iznimno važno da se raspolaže informacijama o kapitalnim projektima i programima na koje Vlada FBiH i Federalno ministarstvo okoliša i turizma računaju.

Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH istakli su dosadašnju dobru suradnju sa Ministarstvom i izrazili želju da se ona u narednom periodu nastavi i unaprijedi – saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Back To Top