skip to Main Content
Ministarstvo Finansija FBIH Zgrada 718×446
Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16), federalni ministar finansija – federalni ministar financija objavljuje

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije B iH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu s članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
a) 1.445,00 KM – za slobodna zanimanja,
b) 854,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
c) 381,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.
2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
a) 723,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
b) 329,00 KM – za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,
c) 329,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,
d) 329,00 KM – za samostalnu djelatnost taxi prijevoza,
e) 381,00 KM – za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.
3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 329,00 KM.
4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2017. godine je 1.314,00 KM.
5. Ove osnovice će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH”.
Broj 04-14-1-365/18
19. januara 2018. godine
Sarajevo
Ministrica
Jelka Milićević, s. r
Back To Top