skip to Main Content
Održan Sastanak Turističkog Klastera Una

Održan prvi ovogodišnji sastanak Turističkog klastera Una. Sastanak je održan u motelu Kamenica u Bihaću.

Na satanku se  raspravljalo o sljedećim temama:

  • Dopuna godišnjeg plana,
  • Predstavljanje i definisanje etičkog kodeksa,
  • Turistički paketi – definiranje potreba,
  • Kriteriji za održivo poslovanje objekata i brendiranje,
  • Facebook / WEB stranica klastera,
  • Status plana za Gastro edukaciju,
  • Prijem novih članova.
  • Prijedlozi za projekte

Također je dogovoreno da će se skupština Klastera održati u prvoj polovini sljedećeg mjeseca.

Back To Top