skip to Main Content

Federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić juče je u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu održao sastanak sa zamjenikom šefa Delegacije EU Renzom Daviddijem i savjetnikom u političkom uredu Specijalnog predstavnika EU Ole Hammerom.

Sastanak je imao dvije teme – prva je bila strategija prometa, a druga program povezivanja prometa i komunikacija zemalja zapadnog Balkana.

Članove delegacije EU zanimala je dinamika izrade strategije koja kreira sustav planiranja a za ishod će imati plan infrastrukturnih ulaganja i usluga iz područja prometa. Strategija će omogućiti ostvarenje ciljeva vezanih uz financiranje, odnosno podnošenje aplikacija za sredstva iz Evropskih fondova.

– Ministarstvo na čijem sam čelu formiralo je radnu grupu na razini Federacije s ciljem provedbe i izrade strategije, uputilo je dopis na županijske vlade za žurno imenovanje radnih grupa, te je održan sastanak sa županijskim koordinatorima na kojem su opisane obveze i predstavljeni rokovi koji su postavljeni pred županije. Također, u planu je sastanak konzultanata sa entitetskim koordinatorima, koordinatorima Distrikta Brčko, te državne razine, a u tijeku je i dopuna postojećih dokumenata koji bi mogli poslužiti za izradu strategije – rekao je ministar Lasić.

Prometna strategija je dokument koji je potrebno izraditi u okviru radne skupine koju će predvoditi Ministarstvo transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine, a u koju će biti pozvani predstavnici ministarstava oba entiteta, Brčko Distrikta BiH, te javnih kompanija cesta, autocesta, željeznica i drugih vidova prometa.

Ministar je naglasio da je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija prepoznalo važnost ovog projekta i da će dati svoj puni doprinos u tom procesu.

Ministar Lasić je zahvalio članovima delegacije na ponuđenoj podršci i iskazanom interesu, saopćeno je iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Back To Top