skip to Main Content

MKP Violeta Bulc (3)

 

Na marginama zaključnih sastanaka TEN-T dana u Roterdamu (20. – 22. juna), u okviru kojih je održan i ministarski sastanak zemalja dunavske regije, delegacija Ministarstva prometa i komunikacija BiH na čelu sa ministrom Ismirom Juskom susrela se sa delegacijom Evropske komisije koju je predvodila komesarka za promet Violeta Bulc.

Ministar Jusko izvjestio je komesarku Bulc  o aktivnostima koje je Ministarstvo okončalo a tiču se pribavljanja svih saglasnosti za izmjenu  glavnog projekta na gradnji mosta na rijeci Savi kod Svilaja, čime je Ministarstvo, sa bh. strane, stvorilo pretpostavke za početak  gradnje ovog mosta kao jednog od ključnih infrastrukturnih projekata na autocesti na Koridoru 5C.

Nadalje, ministar je informirao komesarku Bulc o napretku u postupku usvajanja transportne strategije BiH, posebno naglašavajući da su u cijeli proces direktno uključeni entiteti, odnosno resorni entitetski ministri. On je upoznao komesarku EK o značajnom napretku u provođenju soft mjera. Naime, od četiri mjere u potpunosti su realizirane dvije, a realizacija druge dvije mjere je u završnoj fazi.

Komesarka Bulc je izrazila zadovoljstvo vidljivim napretkom u oblasti transporta, pri čemu je obećala da će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti da Republika Hrvatska okonča svoje obaveze kako bi u najskorijem roku mogli početi radovi na izgradnji dva mosta na rijeci Savi, jednog kod Svilaja i drugog kod Gradiške.

Ministar Jusko je u ime delegacije i svoje ime posebno zahvalio komesarki Bulc na podršci i pozitivnom pristupu kojeg komesarka Bulc sa svojim timom ima prema BiH.

 

Back To Top