skip to Main Content

Potpisivanje Ugovora o Prometnoj zajednici te usvajanje Zakona o akcizama na naftne derivate, bile su glavne teme sastanka ministra komunikacija i prometa BiH, Ismira Juska i zamjenika ambasadora Republike Italije u BiH, Alberta Comita.

Jusko je upoznao zamjenika ambasadora o trenutnim aktivnostima, koje BiH poduzima s ciljem potpisivanja Ugovora o Prometnoj zajednici. Takođe, naglasio je značaj i benefite koji proizilaze za sve strane potpisnice Ugovora, a koji se ogledaju u progresivnoj integraciji prometnih tržišta strana potpisnica Ugovora u prometno tržište Evropske Unije.

Potpisivanje Ugovora od strane BiH predstavljao bi veliki korak u procesu integrisanja u punopravno članstvo EU, što predstavlja bh. spoljno- politički prioritet.

Comito je naglasio značaj potpisivianja Ugovora o prometnoj zajednici od strane BiH, te je uputio niz pozitivnih kritika na račun rada Ministarstva komunikacija i prometa BiH, predvođenog ministrom Juskom i iskazao dalju podršku italijanske ambasade u BiH na aktivnostima u vezi s potpisivanjem Ugovora.

Osim važnosti potpisivanja ovog Ugovora, Comito je takođe naglasio značaj izmjena fiskalnog okvira koji se ogleda u usvajanja Zakona o akcizama, što bi rezultiralo većem ulaganju u bh. infrastrukturu.

Ministar Jusko zahvalio se italijanskoj ambasadi u BiH na dosadašnjoj, kao i budućoj podršci u svim aktivnostima iz djelokruga Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Back To Top