skip to Main Content

PITANJE: Da li preduzeće može poslovati ukoliko nema zaposlenih radnika, već samo direktora koji poslovodnu funkciju obavlja bez zasnivanja radnog odnosa?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

Back To Top