skip to Main Content

PITANJE: Na koji način se provodi postupak arbitraže u sporu nastalom zbog uskraćivanja saglasnosti vijeća zaposlenika na odluku o otkazu ugovora o radu članu vijeća zaposlenika, posebno u slučaju kada kolektivni ugovor ne sadrži odredbe koje se odnose na postupak arbitraže?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top