skip to Main Content

PITANJE: Koji se praznici u Federaciji Bosne i Hercegovine obilježavaju kao neradni? U kojem periodu radnik može koristiti pravo na odsustvo radi zadovoljavanja vjerskih, odnosno tradicijskih potreba, te da li je o takvoj vrsti odsustva obavezan unaprijed obavijestiti poslodavca?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top