skip to Main Content

Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), na 7. sjednici, održanoj danas, u Sarajevu, imenovalo je Milicu Lakić za viceguvernerku CBBiH, na mandatni period od četiri godine.

Milica Lakić na poziciju viceguvernerke CBBiH dolazi s mjesta direktorice Glavne banke Republike Srpske Centralne banke Bosne i Hercegovine, a biće zadužena za Sektor za monetarne operacije, upravljanje deviznim rezervama i gotovinom.

Back To Top