skip to Main Content

Bigstock Leasing 47250574

 

 

Dozvolu za obavljanje lizinga  u F BiH na dan 31.12.2015. godine je posjedovalo 7 lizing društava. Bilansna suma lizing društava u Federaciji BiH na dan 31.12.2015. godine iznosila je 464.872 hiljada KM, što je za 33.560 hiljada KM ili 6,73% manje u odnosu na 31.12.2014. godine. Neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga iznosila su 334.238 hiljada KM ili 71,90% od ukupne aktive sektora lizinga te u poređenju sa 31.12.2014. godine, veća su za 10.838 hiljada KM ili 3,35%, dok su bruto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga veća za 8.452 hiljade KM ili 2,25%.

Neto potraživanja po osnovu zajma su na dan 31.12.2015. godine iznosila 49.114 hiljada KM ili 10,56% od iznosa ukupne aktive sektora lizinga i u odnosu na 31.12.2014. godine, smanjena su za 7.833 hiljade KM ili 13,75%, dok su bruto potraživanja manja za 10.952 hiljade KM ili 16,75%. Neto vrijednost osnovnih sredstava finansiranih putem operativnog lizinga na dan 31.12.2015. godine je iznosila 27.141 hiljadu KM i za 116 hiljada KM ili 0,43% je manja u odnosu na 31.12.2014. godine. Ukupne obaveze po kreditima na dan 31.12.2015. godine smanjene su za 44.359 hiljada KM ili 9,82% u odnosu na 31.12.2014. godine, kada je navedena pozicija iznosila 451.666 hljada KM.

Vrijednost novozaključenih aktiviranih ugovora finansijskog i operativnog lizinga u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine je iznosila 179.638 hiljada KM i za 28.237 hiljada KM ili 18,65% više u odnosu na isti period prethodne godine.

U periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine na razini djelatnosti lizinga u Federaciji BiH ostvarena je dobit u iznosu od 6.385 hiljada KM.

Ukupni kapital lizing društava je na dan 31.12.2015. godine iznosio 47.281 hiljada KM. U poređenju sa 31.12.2014. godine, navedena pozicija je veća za 12.525 hiljada KM ili 36,03%.

Dakle, prema navedenim pokazateljima poslovanja lizing društava u Federaciji BiH sa 31.12.2015. godine može se zaključiti da poslovanje lizing društava u toku 2015. godine ukazuje na blagu stabilizaciju poslovanja, što se ogleda i u povoljnijim finansijskim pokazateljima.

Back To Top