skip to Main Content
Mikrokreditni Sektor U 2015.godini

Mikrokreditni sektor u 2015.godini

    U Federaciji BiH sa 31.12.2015. godine, dozvolu za rad Agencije imalo je 12 MKO, od toga 11 MKF i 1 MKD. Bilansna suma MKO sa 31.12.2015. godine iznosila je 423,3 miliona KM, od čega se na MKF odnosilo…

Back To Top