skip to Main Content

Fabrikar

 

Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta odobrila utrošak budžetskih sredstava namijenjenih realizaciji Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“.

Na ovaj način je omogućeno da 2.000.000 konvertibilnih maraka bude plasirano putem Razvojne banke Federacije BiH, na revolving osnovi.

Kreditni poticaji, kao državna pomoć male vrijednosti, bit će dodijeljivani na period do sedam godina, uz dvogodišnji grejs period i kamatu do dva posto.

Cilj kreditnog programa je finansijska podrška subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u osnovna sredstva. To će omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištavanje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata male privrede, prevazilaženje negativnih efekata ekonomske krize i novo upošljavanje.

Do 30 posto odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti za nabavku repromaterijala.

Inače, u periodu od 2008. do kraja februara 2016. godine, iz ove kreditne linije dodijeljeno je ukupno 109 kredita, od čega je sedam korisnika već izmirolo kreditne obaveze.

Back To Top