skip to Main Content

????????????????????????????????????

 

Vijeće ministara BiH na 56. sjednici održanoj 18.05.2016.godine prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 4,5 miliona eura, a u vezi sa projektom vodosnabdijevanja Općine Visoko.

Cilj projekta je proširenje i rekonstrukcija gradske vodovodne mreže. Na ovaj način bit će riješeno vodosnabdijevanje za oko 12.000 građana Visokog u naseljima Čekrekčije, Kula Banjer, Gračanica, Moštre i Porječani, a korist od projekta imat će i ostali stanovnici ove općine kroz rekonstrukciju gradske vodovodne mreže.

Rok oplate zajma je 15 godina, uključujući i tri godine grace perioda uz povoljnu EURIBOR kamatu.

Nakon završenih pregovora Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Vijeću ministara BiH Prijedlog sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH.

Ovoj inicijativi prethodila je Prethodna saglasnost Općinskog vijeća Visoko o kreditnom zaduženju, kao i Zaključak Vlade FBiH kojim podržava kreditno zaduženje Općine Visoko kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat vodosnabdijevanja na području općine Visoko zajedno sa informacijom o kreditu EBRD-a.

Back To Top