skip to Main Content

FNA 12257

 

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac kazala je da u oblasti ravnopravnosti spolova,u Bosni i Hercegovini postoje trendovi koji i dalje zabrinjavaju, kao što je nepovoljan ekonomski i socijalni status žena i nizak stepen njihovog učešća u političkom i javnom životu.

Ona je, obraćajući se na konferenciji „Partnerstvom do rodne ravnopravnosti“juče u Sarajevu, istaknula da su žene manje zastupljene u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti BiH.

Po njenim riječima, nakon Općih izbora učešće žena u zakonodavnoj vlasti na svim nivoima iznosi oko 20 posto, a u izvršnoj oko 22 posto.

Uprkos  postignutom  napretku u prevazilaženju rodnih razlika u obrazovanju, i dalje postoje značajne razlike u učešću na tržištu rada i zapošljavanju u korist muškaraca – navela je Borovac, dodajući da prema podacima iz Ankete o radnoj snazi 2015. Agencije za statistiku BiH, žene čine i svega trećinu od ukupno zaposlenih (37,3 posto) i najveći dio neaktivne populacije – od čak 60 posto.

Ukazala je na to da muškarci i žene nemaju jednake prilike na tržištu rada i često imaju različit tretman, iako postoji zakon o zabrani  takve  diferencijacije. Žene na porodiljskom odstustvu ne dobijaju jednake naknade u svim dijelovima zemlje.

Ona ističe da su pripadnice osjetljivih grupa kao što su Romkinje, žene s invaliditetom, „višestruko diskriminirane i nemaju adekvatan pristup zdravstvenoj  zaštiti, zaposlenju i odgovarajućim uslugama“.

Žene civilne žrtve rata u BiH su posebno ranjiva i socijalno isključena grupa i još nisu ostvarile svoja prava – navodi ministrica Borovac.

Ona je potcrtala da je nasilje u porodici, kao jedan od najvećih izazova bh. društva,  „problem koji je prepoznat kao društveni, a ne više kao privatni problem“.

Međutim, i pored sveobuhvatnog zakonskog okvira koji je na snazi, analize i istraživanja i dalje ukazuju na veliku rаsprostrаnjenost ovog oblika nаsiljа.

Nažalost, upozorila je, djevojčice i žene su i dalje često izložene ozbiljnim oblicima nasilja kao što su nasilje u porodičnim i partnerskim odnosima, seksualno uznemiravanje, silovanje i proganjanje.

Podaci pokazuju da je skoro svaka druga žena u našoj zemlji tokom života barem jednom bila izložena nekoj vrsti nasilja – zaključila je Borovac.

Istaknula je da se samo zajedničkim djelovanjem i partnerstvom državnih institucija, nevladinih i međunarodnih organizacija mogu postići bolji rezultati u ostvarivanju ravnopravnosti spolova i osnaživanju žena.

Predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH Mirsad Isaković je kazao da Međunarodni dan žena simbolizira, već duže od jednog vijeka, napore koje brojne organizacije i pojedinci ulažu radi ostvarivanja ideala rodne ravnopravnosti. Čestitao je 8. mart damama i zahvalio ne samo njima, već i muškarcima koji predano rade na ovom plemenitom poslu.

Treći put ćemo imati priliku odati priznanje onima koji su u 2015. učinili dobre stvari štiteći i promovirajući rodnu ravnopravnost, iako im to nije dio njihovih profesionalnih zaduženja – kazao je Isaković.

Po njegovim riječima, kada je Komisija odlučila prije tri godine početi s dodjeljivanjem priznanja za gender osobu godine, smatrala je da je važno prepoznati i nagraditi osobe koje nisu iz kruga osoba koje se profesionalno bave rodnom ravnopravnošću, bilo da su angažirane u institucijama ili to rade u nevladinim organizacijama.

Pomoćnik administratora USAID-a za Evropu i Evroaziju Thomas O. Melia je poručio da je potrebno osigurati ravnopravnost i ljudska prava za sve osobe u BiH.

Svima je jasno da društvo ne smije dopuštati bilo kakav oblika nasilja nad ženama – istaknuo je on, te dodao kako želi podržati Agenciju za ravnopravnost spolova u njenom radu.

Šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Jonathan Moor je kazao da je od svog osnivanja Misije Organizacija za evropsku sigurnostt i saradnju u BiH radila sa međunarodnim i domaćim partnerima na rješavanju pitanja u brojnim područjima rada direktno vezanim za prava žena i njihovu sigurnost.

-Među tim aktivnostima bilo je i promoviranje većeg učešća žena u javnom i političkom životu na svim nivoima, uvođenje rodno odgovornog budžetiranja, prevencija i zaštita od nasilja u porodici, krivičnog gonjenja odgovornih za zlodjela poput silovanja tokom rata i druge oblike seksulanog nasilja te provođenja Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 o ženama, miru i sigurnosti – naveo je ambasador Moor.

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH je, u okviru konferencije „Partnerstvom do rodne ravnopravnosti” koju je organizirala u saradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova i Misijom OSCE-a u BiH, ove godine  treći put dodjelila nagrade i priznanja prvakinjama i prvacima rodne ravnopravnosti, a dobitnici su novinarka Dženita Zirdum i  načelnik opštine Prnjavor  Siniša Gatarić.

 

 

Izvor: FENA

Back To Top