skip to Main Content

 

Vanjskotrgovinska komora BiH, u saradnji sa Privrednom komorom Federacije BiH i Privrednom komorom Republike Srpske, objavila je javni konkurs  za dodjelu detašmana (radnih dozvola) za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2016/2017. godini.

Predmet javnog konkursa je raspodjela i dodjela 2.000 dozvola mjesečno preduzećima iz Bosne i Hercegovine u detašmanskoj 2016/2017. godini, od čega 790 dozvola za oblast građevinarstva, 470 dozvola za izolaterske radove i 740 dozvola za ostale djelatnosti (montažerstvo, rudarstvo i dr.).

Federaciji BiH pripada 1.059 dozvola, od čega 418 dozvola za građevinarstvo, 250 za izolaterstvo, te 391 dozvola za ostale djelatnosti.

Republika Srpska dobija 529 dozvola, od čega 208 za građevinarstvo, 124 za izolaterstvo, te 197 za ostale djelatnosti.

Poseban potkontigent od 412 dozvola, sa većinskim vlasništvom kapitala pravnih subjekata  i fizičkih osoba iz Republike Slovenije, raspodjeljuje se u omjeru 2/3 za preduzeća iz FBiH i 1/3 za preduzeća iz RS. U okviru ovog posebnog potkontigenta 164 dozvole su za građevinarstvo, 96 dozvola za izolaterstvo, a 152 dozvole za ostale djelatnosti.

Prilikom odlučivanja o raspodjeli detašmana na preduzeća, nadležna komisija za detašman uzet će prvenstveno u obzir kriterije koji proizilaze iz općih uslova, a potom i posebnih kriterija, uvažavajući teritorijalnu i sektorsku uravnoteženost, zavisno od: ostvarenih  poslovnih rezultata preduzeća, broja zaposlenih radnika u prethodnoj poslovnoj godini i u prvom polugodištu tekuće godine, kadrovske i tehničke osposobljenosti, postignutih referenci preduzeća i iskorištenost detašmana u SR Njemačkoj u prethodnoj godini.

Zainteresirana preduzeća dužna su da prijave za dodjelu detašmana podnesu u narednih petnaest dana.

 

Back To Top