skip to Main Content
Privrednici U RS-u Traže Smanjenje Poreza I Javne Potrošnje

Privrednici u RS-u traže smanjenje poreza i javne potrošnje

Privredna komora Republike Srpske (RS) dostavila je entitetskoj vladi prijedlog mjera poslovne zajednice za Program ekonomskih reformi RS-a za period 2018-2020.godina. Namjera ovog dokumenta je da ukaže na potrebu kreiranja uslova za određene sistemske reforme u oblasti pružanja podrške privrednim…

Javni Konkurs Za Dodjelu Detašmana Za Izvođenje Radova U SR Njemačkoj

Javni konkurs za dodjelu detašmana za izvođenje radova u SR Njemačkoj

  Vanjskotrgovinska komora BiH, u saradnji sa Privrednom komorom Federacije BiH i Privrednom komorom Republike Srpske, objavila je javni konkurs  za dodjelu detašmana (radnih dozvola) za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2016/2017. godini. Predmet javnog konkursa je raspodjela…

Back To Top