skip to Main Content

 

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu aukcije trezorskih zapisa održane 8.11.2016. godine, o čemu će biti obaviješten i Parlament FBiH.  Na ovoj aukciji ponuđeno je 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, što ukupno iznosi 20.000.000 KM, s rokom dospijeća od devet mjeseci.

Pristiglo je 14, a prihvaćene su četiri ponude za kupovinu putem kojih je prodano svih 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije. Trezorski zapisi prodati su po prosječnoj ponderisanoj ponderisanoj kamatnoj stopi od -0,04 posto na godišnjem nivou.

Back To Top