skip to Main Content

FDS

 

Uprava Sarajevske berze – burze donijela odluku o izmjeni termina vanredne aukcije dionicama emitenta Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, na način da će se, umjesto prvobitno zakazanog termina 01.09.2016. godine, vanredna aukcija održati dana 15.09.2016. godine.

Naime, dana 29.08. 2016. godine Agencija za privatizaciju FBiH dostavila je Sarajevskoj berzi/burzi  Zaključak Vlade Federacije BiH od 25. 08. 2016. godine o preispitivanju Odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu “Fabrika duhana Sarajevo” d.d. Sarajevo, V. broj: 1469/2016 od 22. 07. 2016. godine. Navedenim zaključkom se zadužuje Agencija da vanrednu aukciju dionica emitenta “Fabrika duhana Sarajevo” d.d. Sarajevo koja je zakazana za 01. 09. 2016. godine odgodi za 15. 09. 2016. godine.

Dana 29.08.2016. godine Berza je dostavila odgovor Agenciji u kojem obavještava Agenciju da bi bilo poželjno u proces realizacije Zaključka uključiti i Komisiju za vrijednosne papire u smislu stava po ovom pitanju, obzirom da Pravilnik o vanrednim aukcijama Berze nije regulirao ovu situaciju. Istovremeno je upućen  dopis Komisiji za vrijednosne papire FBiH u kojem se Berza obraća Komisiji tražeći stav iste kako bi se na pravilan način postavili u ovoj situaciji, a uzimajući u obzir da se radi o potrebama Vlade Federacije BiH i državnom interesu.

Obzirom da se radi o hitnoj situaciji, te da stav po ovom pitanju još nije dobijen od Komisije za vrijednosne papire, Uprava Berze je u konsultaciji sa predsjednikom Nadzornog odbora Sarajevske berze, te uz konsultacije sa predstavnicima Vlade Federacije BiH, razmotrila još jednom upućeni dopis.

Nakon dodatne analize predmetnog Pravilnika, te nakon što je dostavljen akt Premijera Vlade Federacije BiH br. 01-02-1238/16 od 30. 08. 2016. godine kojim je zatraženo postupanje po gore navedenom Zaključku Vlade Federacije BiH, te uvažavajući opći interes i interes Vlade Federacije BiH, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

 

Back To Top