skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo02032015

 

Ekonomsko-socijalno vijeće (ESV) za područje Kantona Sarajevo na  sjednici odlučilo je podržati izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom.

Najvažnije što nose te izmjene jest izjednačavanje svih porodilja na području Kantona Sarajevo, bez obzira na to da li su u radnom odnosu ili ne.

Kantonalna ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Amela Dautbegović, koja je i predsjedavajuća ESV-a, novinarima je kazala da je taj korak namjera Vlade, ali da se još ne zna da li će moći biti realizirano.

– Osim finansija koje nam trebaju za takvu namjeru, zavisimo i od Federalnog zakona, za koji smo vezani, a koji ne planira izjednačavanje – istakla je Dautbegović.

Osim  izmjena i dopuna koje bi regulirale oblast u vezi s porodiljama, cilj je i uvođenje centralne elektronske baze podataka za sve korisnike socijalnih davanja na području Kantona Sarajevo.

Dautbegović je kazala da bi to kanton trebao imati do kraja 2016. godine, a da je mnoštvo prednosti takvog sistema.

Izmjene i dopune zakona nastoje spriječiti vršnjačko nasilje te omogućiti djeci, koja imaju stepen invaliditeta do 90 posto, ukoliko im je samo jedan roditelj državljanin BiH, dječiji dodatak.

Članovi ESV-a podržali su izmjene i dopune, a ostalo je da sindikat i poslodavci pošalju još neke korekcije i sugestije.

Back To Top